GWEDDI NADOLIG STAFELL FYW CAERDYDD, CAERFYRDDIN, CAERNARFON a BAE COLWYN

AR FFURF CÂN NEWYDD SBON GAN Y CANWR A'R CYFANSODDWR DELWYN SIȎN


A CHRISTMAS PRAYER FROM LIVING ROOM CARDIFF, CARMARTHEN, CAERNARFON and COLWYN BAY

IN THE FORM OF A BRAND NEW SONG BY THE SINGER AND COMPOSER DELWYN SIȎN 

ENGLISH WORDS

Celyn a thelyn a thân - ar aelwyd,

A charoli diddan;

A'r hen fyd i gyd yn gân

O achos y Mab Bychan.

 

R.O.

 

DYMUNWN I CHI GYD NADOLIG LLAWEN, BODLON A HEDDYCHLON.
WE WISH YOU ALL A JOYOUS, CONTENTED AND PEACEFUL CHRISTMAS.

Latest news

Newyddion a mwy

Recovery Sunday

Sul Adferiad

Sul Adferiad 2018
Gwasanaeth
Taflen Gynulleidfa

Recovery Sunday 2018
Service
Congregrational Sheet

Addiction & Recovery Training Course
Cwrs Hyfforddiant Dibyniaeth ac Adferiad

Think you can make a difference? then contact the Living Room for further details.

Meddyliwch y gallwch chi wneud gwahaniaeth? yna cysylltwch â'r Ystafell Fyw i gael rhagor o fanylion.

Need help with an addiction?

Angen cymorth gyda dibyniaeth?

Getting the right help

Derbyn y cymorth cywir

Alcohol misuse & dependency
Drug misuse & dependency
Gambling addiction
Love & Sex addiction
Food & eating disorders

Staying in touch

Cadwch mewn cysylltiad

Contact us
Cysylltwch ​â ni

LIVING ROOM

CARDIFF

STAFELL FYW

CAERDYDD

Donate now
Rhowch nawr

Useful information 
Our approach  Our process  |  12 Steps  |  Core values  |  Privacy Statement

Our services

6 stages of Recovery  |  Emotional support  |  Tailored support

For families

What we do  |  What is Recovery?  |  Peer-based support 
 

Events

Get involved

Donate 

Follow us on

Dilynwch ni ar

  • Facebook
  • Twitter

Supporters
Cefnogwyr

cais_logo.png
ChurchinWales_logo_edited_edited_edited.
hafal_logo.png
Adferiad-300x107_edited.png