FFORWM IEUENCTID 
CYMRU 2019 WALES
YOUTH FORUM

029 2030 2101 

GAMBLO PROBLEMUS YNG NGHYMRU
PROBLEM GAMBLING 
IN WALES

BAE CAERDYDD / CARDIFF BAY 
MEDI 27 JUNE 2019 

NODDWYD GAN / SPONSORED BY DARREN MILLAR AS/AM

MAE FFORWM IEUENCTID CYMRU AR GAMBLO 2019 YN CAEL EI GYFYNGU I BOBL IFANC A RHAI OEDOLION GWAHODDEDIG YN UNIG. 

ATTENDANCE AT THE 2019 WALES YOUTH FORUM ON GAMBLING IS BEING LIMITED TO YOUNG PEOPLE AND A SMALL NUMBER OF INVITED ADULTS ONLY.

PIERHEAD
BAE CAERDYDD / CARDIFF BAY 

MEHEFIN 27 JUNE 2019 10:00-15:30

Bydd Fforwm Ieuenctid Cymru 2019 yn trafod Gamblo Problemus yng Nghymru ymhlith y genhedlaeth iau. Bydd cyfle i ddisgyblion fynychu gweithdai fydd yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau newydd i’w hamddiffyn rhag hysbysebion a hyrwyddiad gamblo.

 

The 2019 Wales Youth Forum on Gambling brings together global experts on youth gambling, people who have experienced problems with gambling addiction, and professional athletes, in an interactive forum aimed at increasing young people’s knowledge about the risks posed by gambling.

Sicrhewch eich tocyn am ddim i'r digwyddiad blaenllaw hwn  nawr! 

ARCHEBWCH NAWR
 

Secure your free ticket to this industry leading event now! 

BOOK NOW

SIARADWYR

SPEAKERS 

PROF. SAMANTHA THOMAS  
ASSOCIATE PROFESSOR OF PUBLIC HEALTH, DEAKIN UNIVERSITY, AUSTRALIA

COD YMDDYGIAD
Rydym am i Fforwm Ieuenctid Cymru 2019 ar gamblo fod yn lle diogel a chroesawgar. A fyddech cystal â thrin eich cyd-gynrychiolwyr a'r siaradwyr gyda pharch yn bersonol ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Os byddwn yn teimlo bod unrhyw un yn amharu ar y digwyddiad neu'n gweithredu mewn ffordd nad yw'n gydnaws ag ethos y digwyddiad, rydym yn cadw'r hawl i symud unrhyw unigolyn o'r lleoliad.

CODE OF CONDUCT

We want the 2019 Wales Youth Forum on Gambling to be a safe and welcoming place. Please treat all your fellow delegates and the speakers with respect both in person and on social media. If we feel that anyone is disrupting the event or acting in a way not in keeping with the ethos of the event, we reserve the right to remove any individual from the venue.

CYSYLLTWCH / CONTACT
Fforwm Ieuenctid Cymru  Stafell Fyw Caerdydd
58 Heol Richmond
Caerdydd CF24 3AT

Wales Youth Forum on Gambling
Living Room Cardiff
58 Richmond Road

Cardiff CF24 3AT

FFONIWCH / CALL US
029 2030 2101


EBOSTIWCH / EMAIL US
livingroom-cardiff@cais.org.uk

DILYNWCH / FOLLOW US

  • Beat the Odds Twitter