Mae cyfansoddwr Cân y Stafell Fyw wedi marw. Roedd Sbardun yn athrylith ac un roddodd wyneb a llais i adferiad. Ymhyfrydai mewn sôn am ei frwydr i orchfygu'i ddibyniaeth ar alcohol a bu'n gefnogol i waith arloesol Stafell Fyw Caerdydd. Heno mae cymuned adferiad Cymru mewn galar am un a fu'n esiampl ac yn ysbrydoliaeth i lawer.

'Cwsg Sbard, cwsg yn fwyn...'

 

Alun "Sbardun" Huws, the composer of the Living Room Cardiff's Song has died.