• LRCadmin

Gweddi ar gyfer y Pasg oddi wrth Cynnal

Updated: Mar 20, 2019


Mae CYNNAL yn delio â phob math o broblemau ac yn cymryd ymagwedd gyfannol sy’n mynd i’r afael â’r rhyngweithio rhwng y meddwl, y corff a’r enaid. Mae’r gwasanaeth yn cydnabod dimensiwn ysbrydol bywyd ac os yw’n briodol, yn cynnig cyfeirio pobl at gyfarwyddyd ysbrydol pellach. Yn ei rôl fel ymgynghorydd cwnsela arbenigol i CYNNAL, mae Wynford Ellis Owen wedi gallu ehangu’r gwasanaeth i Ogledd, Dwyrain a Gorllewin Cymru a sicrhau bod CYNNAL nawr o fewn cyrraedd pobl ar lefel genedlaethol. Yn fuan, mae’n gobeithio sefydlu cangen yn Aberystwyth.

Y Parchedig Margaret Le Grice, offeiriad wedi ymddeol o’r Eglwys yng Nghymru, sydd wedi cyfansoddi’r weddi'r flwyddyn hon. Diolch iddi am y gymwynas hon ac i’r Parchedig Denzil I John am olygu a chywiro’r fersiwn Gymraeg.

Dymunwn i chi Basg hapus yn llawn gorfoledd a rhyfeddod.

Lawrlythwch y weddi

5 views

Contact us
Cysylltwch ​â ni

LIVING ROOM

CARDIFF

STAFELL FYW

CAERDYDD

Donate now
Rhowch nawr

Useful information 
Our approach  Our process  |  12 Steps  |  Privacy Statement

Our services

6 stages of Recovery  |  Emotional support  |  Tailored support

For families

What we do  |  What is Recovery?  |  Peer-based support  |  Core values 
 

Education

Reaching Out Programme

 

Events

Excessive Gambling Wales

Get involved

Donate  |  Volunteer  

Residential Rehabilitation

Follow us on

Dilynwch ni ar

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle

Supporters
Cefnogwyr