• LRCadmin

Coeden Gobaith 2019

6.00YP MERCHER 11 RHAGFYR 2019


Ydych chi am ddathlu eich bod yn gwella o ddibyniaeth, neu fod un o’ch anwyliaid yn gwella?

Ydych chi am GOFIO RHYWUN fu’n Gaeth i Ddibyniaeth?

Neu ydych chi am ddangos eich gwerthfawrogaid i’r rhai sydd wedi eich helpu i wella?


Ymunwch â ni i ddathlu! Casglwch eich seren bersonol a’i rhoi ar Goeden Gobaith y Stafell Fyw. Ewch o gwmpas y ganolfan a mynnwch sgwrs gyda’r rhai sy’n gweithio yma.

Gallwch fwynhau mins pei, te,coffi a diod oren ar y noson. Bydd dau bennaeth newydd Coleg y Bedyddwyr yn ein harwain mewn gwasanaeth carolau byr, cyn gosod ein sêr ar y goeden.

I ofyn am seren gyda neges bersonol, cysytlwch â ni cyn Rhagfyr 6ed.
7 views0 comments

Contact us
Cysylltwch ​â ni

LIVING ROOM

CARDIFF

STAFELL FYW

CAERDYDD

Donate now
Rhowch nawr

Useful information 
Our approach  Our process  |  12 Steps  |  Core values  |  Privacy Statement

Our services

6 stages of Recovery  |  Emotional support  |  Tailored support

For families

What we do  |  What is Recovery?  |  Peer-based support 
 

Events

Get involved

Donate 

Follow us on

Dilynwch ni ar

  • Facebook
  • Twitter

Supporters
Cefnogwyr

cais_logo.png
ChurchinWales_logo_edited_edited_edited.
hafal_logo.png
Adferiad-300x107_edited.png