Coeden Gobaith 2019

  • LRCadmin

Coeden Gobaith 2019

6.00YP MERCHER 11 RHAGFYR 2019


Ydych chi am ddathlu eich bod yn gwella o ddibyniaeth, neu fod un o’ch anwyliaid yn gwella?

Ydych chi am GOFIO RHYWUN fu’n Gaeth i Ddibyniaeth?

Neu ydych chi am ddangos eich gwerthfawrogaid i’r rhai sydd wedi eich helpu i wella?


Ymunwch â ni i ddathlu! Casglwch eich seren bersonol a’i rhoi ar Goeden Gobaith y Stafell Fyw. Ewch o gwmpas y ganolfan a mynnwch sgwrs gyda’r rhai sy’n gweithio yma.

Gallwch fwynhau mins pei, te,coffi a diod oren ar y noson.
Bydd dau bennaeth newydd Coleg y Bedyddwyr yn ein harwain mewn gwasanaeth carolau byr, cyn gosod ein sêr ar y goeden.

I ofyn am seren gyda neges bersonol, cysytlwch â ni cyn Rhagfyr 6ed.
7 views0 comments