• LRCadmin

Easter Prayer // Gweddi'r Pasg

Updated: Mar 26, 2018

LIVING ROOM CARDIFF'S PRAYER FOR EASTER Living Room Cardiff's prayer for Easter has been prepared for us by the Revd Jim Clarke, Minister of Religion at Presbyterian Church of Wales, Llanfairpwllgwyngyll.

If there's anything troubling you, contact Cynnal, the national counselling service for clergy, ministers of religion, and their families call 07796 464 045 or visit www.cynnal.wales

Download


GWEDDI STAFELL FYW CAERDYDD AR GYFER Y PASG

Mae'r gweddi ar gyfer y pasg wedi'u paratoi gan y Parchedig Jim Clarke, Gweinidog yr Efengyl, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Llanfairpwllgwyngyll.

Os oes unrhyw beth yn eich poeni, cysylltwch â Cynnal, y gwasanaeth cwnsela cenedlaethol i glerigwyr, gweinidogion yr efengyl a'u teuluoedd ffoniwch 07796 464 045 neu ewch i www.cynnal.wales

Lawrlwythwch


53 views0 comments

Contact us
Cysylltwch ​â ni

LIVING ROOM

CARDIFF

STAFELL FYW

CAERDYDD

Donate now
Rhowch nawr

Useful information 
Our approach  Our process  |  12 Steps  |  Core values  |  Privacy Statement

Our services

6 stages of Recovery  |  Emotional support  |  Tailored support

For families

What we do  |  What is Recovery?  |  Peer-based support 
 

Events

Get involved

Donate 

Follow us on

Dilynwch ni ar

  • Facebook
  • Twitter

Supporters
Cefnogwyr

cais_logo.png
ChurchinWales_logo_edited_edited_edited.
hafal_logo.png
Adferiad-300x107_edited.png