Easter Prayer // Gweddi’r Pasg

  • LRCadmin

Easter Prayer // Gweddi’r Pasg

Updated: Mar 26, 2018

LIVING ROOM CARDIFF’S PRAYER FOR EASTER
Living Room Cardiff’s prayer for Easter has been prepared for us by the Revd Jim Clarke, Minister of Religion at Presbyterian Church of Wales, Llanfairpwllgwyngyll.

If there’s anything troubling you, contact Cynnal, the national counselling service for clergy, ministers of religion, and their families call 07796 464 045 or visit www.cynnal.wales

Download


GWEDDI STAFELL FYW CAERDYDD AR GYFER Y PASG

Mae’r gweddi ar gyfer y pasg wedi’u paratoi gan y Parchedig Jim Clarke, Gweinidog yr Efengyl, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Llanfairpwllgwyngyll.

Os oes unrhyw beth yn eich poeni, cysylltwch â Cynnal, y gwasanaeth cwnsela cenedlaethol i glerigwyr, gweinidogion yr efengyl a’u teuluoedd ffoniwch 07796 464 045 neu ewch i www.cynnal.wales

Lawrlwythwch


53 views0 comments